Co oznacza transformacja cyfrowa w środowisku korporacyjnym?

Co oznacza transformacja cyfrowa w środowisku korporacyjnym?

25 czerwca, 2021 Wyłączono przez Redakcja

Termin transformacja cyfrowa charakteryzuje aktualną sprawozdawczość ekonomiczną. Jednak ta zmiana ujawnia również liczne niewiadome. Osoby zaangażowane często nie są pewne, co niesie za sobą transformacja cyfrowa biznesu. Często jest to długoterminowa wizja, ale środki krótkoterminowe często nie są namacalne.

Cyfrowa transformacja biznesu — co kryje się za tym terminem?

Transformacja cyfrowa to ciągły proces dalszego rozwoju technologii cyfrowych. Ma to trwały wpływ na społeczeństwo i gospodarkę oraz skutkuje nowymi nawykami w życiu prywatnym i biznesowym. W szczególności wpływ cyfrowej transformacji ilustrują obszary big data, internet rzeczy, blockchain, usługi w chmurze, a także media społecznościowe.

Ze względu na liczne czynniki, które mają na to wpływ, zmieniają się również wymagania potencjalnych konsumentów. W związku z tym przedsiębiorstwa muszą zmienić istniejące procesy. W dłuższej perspektywie cyfrowe i wydajne procesy zastąpią dotychczasowe procesy biznesowe. W przeszłości cyfrowa transformacja biznesowa umożliwiła rozwój przełomowych modeli biznesowych, takich jak Netflix, Spotify czy Uber.

Znaczenie cyfrowej transformacji biznesu

W praktyce wiele osób używa terminów digitalizacja i transformacja cyfrowa jako synonimy. Digitalizacja opisuje jedynie proces przekształcania procesów korporacyjnych. Tradycyjnie procesy analogowe przekształcane są w cyfrowe procesy firmowe. Z reguły w tym kontekście używa się terminu automatyzacja. Wpływ tej zrównoważonej transformacji jest teraz odczuwalny w całym łańcuchu wartości polskich firm.

Jednak co ta zmiana oznacza dla poszczególnych firm? W zasadzie firmy muszą być otwarte i stawić czoła temu wyzwaniu. Niezbędna jest adaptacja modelu biznesowego. Ponadto konieczne jest wychodzenie poza utarte granice i dalsze rozwijanie modelu biznesowego, a nawet poszerzanie własnej działalności. Pokazuje również, że Cyfrowa transformacja biznesu idzie w parze z dużą prędkością. Podczas gdy digitalizacja zapewniła odpowiednie technologie do użytku powierzchownego, rzeczywista transformacja zapewnia trwałe zmiany.

Przyczyny transformacji cyfrowej — identyfikacja

Podstawą zmiany cyfrowej są bezpośrednie i pośrednie skutki nowych technologii i technik. Wraz z miniaturyzacją wzrasta jednocześnie moc obliczeniowa komponentów IT, dzięki czemu innowacyjne technologie coraz częściej trafiają do naszej codziennej technologii.

W środowisku produkcyjnym motorem rozwoju są w szczególności systemy cyberfizyczne. Z kolei dla klientów końcowych w centrum cyfrowej zmiany znajdują się smartfony. Dzięki wrażliwości na kontekst funkcjom identyfikacji i telemetrii oraz jej wszechobecności stanowi doskonały interfejs między światem rzeczywistym i wirtualnym. Ponadto smartfony umożliwiają integrację ludzkich zachowań w procesy autonomiczne i półautonomiczne.