Technika mapowania procesów

Technika mapowania procesów

28 września, 2021 Wyłączono przez Redakcja

Mapowanie procesów jest to technika, która polega na graficznym przedstawienia funkcjonowania procesu bądź zespołu procesów, a także ich wzajemnych powiązań. Do opisu danych elementów mapy procesu stosujemy odpowiednie symbole graficzne. Mapowanie procesów to element, który pozwala na dalszy rozwój pod kątem dodania systemu zarządzania, robienia analiz procesu bądź wdrożenia do produkcji nowszych wyrobów. Mapowanie procesów pozwala na realizację podejścia procesowego.

Czym charakteryzuje się Mapowanie procesów i co to jest?

Mapowanie procesów to w dużym skrócie – graficzne forma przedstawiania procesu bądź zespołu procesów. Warto dodać, że taka opcja pozwala nam na przedstawienie w graficznej formie wszelkich działań oraz powiązań w organizacji. Mapowanie procesów umożliwi nam prowadzenie dalszego rozwoju pod kątem nowych wdrożeń do systemów zarządzania i stosowania analiz typu FMEA.

Proces mapowania procesów jest to zbiór uporządkowanych, powtarzających się czynności, w wyniku których otrzymuje się określony efekt np. produkt lub usługę. Każdy proces posiada czynności, które dostarczają nam wartość. Zespół powinien identyfikować, a także rysować poszczególne etapy procesu, np. czynności, które odzwierciedlają fizyczny przepływ w procesach.

Jak przebiega mapowanie procesów?

Pierwszy etap w mapowaniu procesów służy do identyfikacji danych procesów. Stosujemy go używając dwóch metod. Jedną z nich jest metoda odgórna – potrzebuje ona określenia ogólnego profilu działalności, a także celu organizacji.

Drugą metodę nazywamy oddolną, która potrzebuje więcej czasu, jednak umożliwi nam uzyskanie lepszych wyników. Polegać będzie na analizie poszczególnych czynności. Dzięki temu, można formułować następny przebieg zachodzących procesów.

Rodzaje mapowania procesów

W prawidłowym mapowaniu procesów przyda się nam podział na rodzaje. Proces stanie się zarządczy, główny lub pomocniczy. Warto podkreślić, że takie procesy pozwolą na produkcje bądź projektowanie.

Mając na myśli czynności pomocnicze, mówi się przede wszystkim o wewnętrznym transporcie oraz utrzymywaniu ruchu bądź nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym. Proces zarządczy to przede wszystkim zarządzanie personelem, przegląd, planowanie, a także wewnętrzny audyt.